Veel gestelde vragen

Ik ben 40 jaar oud en ik heb eigenlijk nog helemaal geen pensioen opgebouwd. Kan ik nu nog beginnen met opbouwen?
Het is nooit te laat om te beginnen met pensioen op te bouwen. Misschien kun je je gewenste inkomen op 65 jarige leeftijd niet meer bereiken maar je moet het gat niet nog groter maken, tijd dus voor actie! Je kunt op verschillende manieren tegelijkertijd pensioen gaan opbouwen. Via de aankoop van een eigen huis of een investering in onroerend goed, sparen via de bank en via een van onze pensioenproducten.

Wat is een pensioengat?
Een pensioengat of pensioenbreuk is een populaire term voor verschillende tekorten die kunnen ontstaan in de opbouw van je pensioen. Feitelijk gaat het om het verschil tussen het inkomen dat je wenst als je met pensioen gaat en wat je werkelijk krijgt. De maatstaf voor een goed pensioen is 70% van het laatstverdiende loon. De belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen is of een inkomensachteruitgang van bijvoorbeeld 10%, 30% of zelfs 50% acceptabel is? 

Een pensioengat is vervelend, maar niet onherstelbaar. Als je op tijd maatregelen neemt, kun je het pensioengat ‘repareren’. Wij maken een analyse van jouw financiële situatie en mogelijkheden en geven je een passend financieel advies voor je pensioen, rekening houdend met jouw wensen en behoeften.

Bouw ik via
 Seguridad Social ook pensioen op?
De letterlijke vertaling van Seguridad Social is sociale zekerheid. De sociale zekerheid omvat het sociale welzijn en sociale bescherming van personen. In Spanje biedt de overheid net als in Nederland bescherming aan personen bij o.a. gezondheid, armoede, ouderdom, invaliditeit en werkloosheid. 

Degene die recht hebben op sociale zekerheid in Spanje zijn personen die loonbelasting betalen en autonomos die zelfstandige belasting afdragen. 

Een deel van je totale premie wordt gespaard voor je staatspensioen. Afhankelijk van het aantal jaren dat je premie hebt betaald wordt er uitgerekend hoeveel overheidspensioen je zult ontvangen op je 65ste jaar. 

Zijn de producten op deze website fiscaal vriendelijk?
Een aantal producten die wij aanbieden op deze website zijn fiscaal aftrekbaar. Echter, voordat je hiervoor kiest moet je je afvragen of het wel verstandig is om bruto te sparen. Wellicht kun je beter netto sparen als je ooit weer naar Nederland terugverhuist en daar de belastingtarieven bij uitkering wellicht hoger liggen.

Spanje Zorgverzekering

Contactgegevens Hypotienda

C/ Pablo Casals 7 Local 2 
29602 Marbella (Málaga - Spanje)

Telefoon :    (+34) 951 319 383 
Mobiel:        (+34) 685 461 863
Fax:            (+34) 952 821 700
Email:
         info@hypotienda.com